Информация для акционеров

Річна фінансова звітність

 

Квартальна звітність емітента

             Звітність не подається

Повідомлення про проведення загальних зборів

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

 

Протоколи загальних зборів акціонерів

Особлива інформація емітента

Витяг із рішення учасника (власника) ТОВ " Точприлад"

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

          В розробці

Проспект емісії

         Немає даних

Положення про кожну філію та представництво товариства

         Філій та представництв товариство не має

Статут

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

 

          Товариство не випускало інші цінні папери 

Висновок незалежного аудитора

Висновок незалежного аудитора за 2014 р.

Звіт ревізійної комісії

           В розробці

 

 

 • Положення про загальні збори в розробці
 •  

   

   

   

 • Положення про ревізійну комісію в розробці
 •  

   

   

   

 • Положення про спостережну раду в розробці
 •  

   

   

   

 • Положення про доступ акціонерів в розробці
 •  

   

   

   

   

 • Афілійовани осіби відсутні

   Засновницький (установчий) договір

 •  

   

   

  Засновницький (установчий) договір не укладався