Информация для акционеров

Річна фінансова звітність

 • Річна фінансова звітність за 2013 р.
 • Річна фінансова звітність за 2014 р. (оприлюднено 02.03.2015 р.)
 • Річна фінансова звітність за 2015 р. (оприлюднено 25.03.2016 р.)
 • Річна фінансова звітність за 2016 р. (оприлюднено 22.03.2017 р.)
 • Річна фінансова звітність за 2017 р. (оприлюднено 19.04.2018 р.)
 •  

 • Річна інформація емітента цінни паперів за 2013 р.
 • Річна інформація емітента цінни паперів за 2014 р. (оприлюднено 17.04.2015 р.)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р. (оприлюднено 21.04.2016 р.)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р. (оприлюднено 12.04.2017 р.)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (оприлюднено 18.04.2018 р.)
 •  

  Квартальна звітність емітента

 • Звітність не подається.

 •  

  Повідомлення про проведення загальних зборів

 • Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року
 • Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року
 • Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2016 року (оприлюднено 25.03.2016 р.)
 • Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2017 року (оприлюднено 22.03.2017 р.)
 • Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 року (оприлюднено 23.03.2018 р.)
 •  

  Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

 • Підсумки голосування загальних зборів від 24 квітня 2013 року
 • Підсумки голосування загальних зборів від 25 квітня 2014 року
 • Підсумки голосування загальних зборів від 23 квітня 2015 року 
 • Підсумки голосування загальних зборів від 28 квітня 2016 року
 • Підсумки голосування загальних зборів від 26 квітня 2017 року
 •  

  Протоколи загальних зборів акціонерів

 • Протокол загальних зборів від 25 квітня 2014 року
 • Протокол загальних зборів від 23 квітня 2015 року
 • Протокол загальних зборів від 28 квітня 2016 року
 • Протокол загальних зборів від 26 квітня 2017 року
 •  

  Особлива інформація емітента

 • Особлива інформація
 • Особлива інформація (оприлюднено 27.04.2015 р.)
 • Особлива інформація (дата розміщення 03.02.2017 р.)
 • Особлива інформація (оприлюднено 03.05.2017 р.)
 • Особлива інформація (оприлюднено 23.05.2017 р.)
 • Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

 • в розробці
 •  

  Проспект емісії

 • немає даних
 •  

  Положення про кожну філію та представництво товариства

 • Філій та представництв товариство не має
 •  

   

  Статут

  Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

   

 • Товариство не випускало інші цінні папери  

   

  Висновок незалежного аудитора

  Висновок незалежного аудитора за 2014 р.

   

  Звіт ревізійної комісії

  Положення про загальні збори в розробці
   
  Положення про ревізійну комісію в розробці
   
  Положення про спостережну раду в розробці
   
  Положення про доступ акціонерів в розробці
   
  Афілійовани осіби відсутні
   

  Засновницький (установчий) договір

 •  

 • Засновницький (установчий) договір не укладався
 •